Velkommen til TRT Utleie AS.

Nå har vi endelig kommet i gang
 med utleie av MC og henger. 

Her vil vi presentere det vi har, samt ting vi har planer om å komme med framover.

Er det noe du savner her inne, si i fra, kanskje det er en løsning på det.

Ha en fin dag, hilsen

TRT Utleie AS